Thoki Royo Isu Dil Darwajo | ठोकी रोयो ईसु दिल दरवाजो | Best Gamit Christian Song | Song Lyrics

Praise The Lord. ठोकी रोयो ईसु दिल दरवाजो, Thoki Royo Isu Dil Darwajo Lyrics, Gamit Worshipers, Best Gamit Christian Song, Song Lyrics, Music Video.

Thoki Royo Isu Dil Darwajo Lyrics :

ठोकी रोयो ईसु दिल दरवाजो –(2)
खोली दे दिल दरवाजो,

ईसु गुरु दिल मांय रां यां कोहोय –(2)

1.
हात कोहोय तुल प्रेमी अवाजे,
खोली दे दिल तो वोनायने अवाजे –(2)
बोनी हांगात्यो तो जीवनभर
ठोकी रोयो ईसु……|

2. 

उजवाडो बोनी ऊबो दिल दरवाजे
खोल दरवाजो तूं नाय चालहे आंदारे –(2)
जीवन बोनी तो जगा उजवाडो
ठोकी रोयो ईसु…..|

3. 

हारें गेटें त्या अवाज वोनातेहें
अवाज वोनायने त्या वाडा मांय रोतेहें –(2)
मिली जाहाय त्याहाले होरग्यो जीवन

ठोकी रोयो ईसु दिल दरवाजो –(2)
खोली दे दिल दरवाजो,

ईसु गुरु दिल मांय रां यां कोहोय –(2)
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Music Video :

 

Song Credit : 

  • Song : Thoki Royo Isu Dil Darwajo
  • Singer : Bro. KIshor Vasava, Sis.Manjula Vasave
  • Lyrics : Bro. KIshor Vasava
  • Music : Bro Avinash Gavit,Chris Vasava
  • Label : Gamit Worshipers

Leave a Comment