निवडीले आहे मी तुला | Nivadile Aahe Mi Tula Song | jesus song marathi

Praise the Lord. निवडीले आहे मी तुला, Nivadile Aahe Mi Tula lyrics, jesus song marathi

Nivadile Aahe Mi Tula lyrics in Marathi :

निवडिले आहे मी तुला –(2)
देव मोसेस हे बोलला …..(4)

1.
अग्नि रुपाने दिले दर्शन
नमवूनी माथा करितो नमन –(2)
अग्नि द्वारे प्रभु बोलला –(2)
देव मोसेस हे बोलला –(4)

2.
इस्रायालाचा अधिपति होशील
कळप हा माझा तू पाहशील –(2)
मी आहे तुझ्या जोडीला –(2)
देव मोसेस हे बोलला –(4)

3.
जळबुठांचा जळजिभेचा
असशील जर तू भक्त देवाचा –(2)
उने पडणार नाही तुला –(2)
देव मोसेस हे बोलला –(4)

निवडिले आहे मी तुला …. (2)
देव मोसेस हे बोलला ….. (4)

Nivadile Aahe Mi Tula Lyrics in English :

Nivadile ahe mi tula –(2)
Dev Moses he bolala –(4)

1.
Agni rupane dile darshana
Namavuni matha karito namana –(2)
Agni dware prabhu bolala -(2)
Deva Moses he bolala -(4)

2.
Israyalacha adhipati hoshil
kalap ha majha tu pahashil -(2)
Mi aahe tujhya jodila –(2)
Dev Moses he bolala -(4)

3.
Jalabuthacha jaljibhecha
Asasil jar tu bhakta devacha –(2)
Unhe padnar nahi tula –(2)
Dev Moses he bolala –(4)


Nivadile ahe mi tula –(2)
Dev Moses he bolala –(4)

Nivadile Aahe Mi Tula Video :

Nivadile Aahe Mi Tula Song Info(credit):

More marathi gaane :Leave a Comment