आसवांना कळेना, Aaswana Kalena Song, marathi Christian song

Praise the Lord. आसवांना कळेना, Aaswana Kalena Lyrics, marathi Christian song

Aaswana Kalena Lyrics in Marathi :


आसवांना कळेना मोल माझ्या प्रभूचे --(2)
तो दमला, तो थकला, माझ्यासाठी सुळी गेला --(2)

1.
ऐकली ना कोणी त्रूषार्थ त्याची वाणी --(2)
पाहिली ना कोणी अघोर वेदना ही
तो दमला, तो थकला, माझ्यासाठी सुळी गेला --(2)

आसवांना कळेना मोल माझ्या प्रभूचे --(2)
तो दमला, तो थकला, माझ्यासाठी सुळी गेला --(2)

2.
धगधगत्या ऊन्हात एकटाच तो --(2)
क्रुसासी टांगलेला निष्पाप कोकरा तो
तो दमला, तो थकला, माझ्यासाठी सूळी गेला --(2)

आसवांना कळेना मोल माझ्या प्रभूचे --(2)
तो दमला, तो थकला, माझ्यासाठी सुळी गेला --(2)Aaswana kalena lyrics in English :


Asavana kalena mol majhya prabhuche --(2)
To damala to thakala majhyasathi suli gela --(2)

1.
Aikali na koni trusharth tyachi vani
pahili na koni aghor vedana hi
To damala to thakala majhyasathi suli gela --(2)

Asavana kalena mol majhya prabhuche --(2)
To damala to thakala majhyasathi suli gela --(2)


2.
Dhagadhagatya unhat ektach to
krusasi tangala nishpap kokara to
To damala to thakala majhyasathi suli gela --(2)

Asavana kalena mol majhya prabhuche --(2)
To damala to thakala majhyasathi suli gela --(2)


Aswana Kalena video :Aswana kalena Song Info :


1 Song आसवांना कळेना, Aasawana Kalena
2 Singer Mr. Vikas Samudre
3 Music Mr. Pragat Powar
4 Lyrics Mr. Pravan Powar
5 Label -


More marathi Christian songs :


Top Post Ad

Below Post Ad