तो प्रेमा कोई ईसू कूं जूदो पाडी, To Prema Koi Esu Kun Judo Padi Lyrics, Christian Song Gamit

Praise the Lord. तो प्रेमा कोई ईसू कूं जूदो पाडी, To Prema Koi Esu Kun Judo Padi Lyrics, Christian Song Gamit

Song Lyrics 

तो प्रेमा कोई ईसु कूं जूदो पाडी –(2)
तो वाटे चालुं ईसु तो वाटे चालुं
तो वाटे चालुं ईसु,पाछॊ नाय फीरूं

1.

नाय विपत्ति, नाय सतावणी
नाय दुःख, नाय दूकाल –(2)
तो वाटे चालुं ईसु तो वाटे चालुं
तो वाटे चालुं ईसु, पाछॊ नाय फीरूं

तो प्रेमा कोई ईसु कूं जूदो पाडी –(2)

2.

नाय अधिकारी, नाय पराक्रमी
नाय वर्तमान, नाय भविष्य –(2)
तो वाटे चालुं ईसु तो वाटे चालुं
तो वाटे चालुं ईसु, पाछॊ नाय फीरूं

तो प्रेमा कोई ईसु कूं जूदो पाडी –(2)

3.

नाय तरवार, नाय जोखम
नाय मरण, नाय जीवन –(2)
तो वाटे चालुं ईसु तो वाटे चालुं
तो वाटे चालुं ईसु, पाछॊ नाय फीरूं

तो प्रेमा कोई ईसु कूं जूदो पाडी –(2)

4.

नाय ऊंचाण, नाय उंडाण
उगाडो डील नाय, दुनियादारी नाय –(2)
तो वाटे चालुं ईसु तो वाटे चालुं
तो वाटे चालुं ईसु, पाछॊ नाय फीरूं

तो प्रेमा कोई ईसु कूं जूदो पाडी –(4)

To Prema Koi Esu Kun Judo Padi Official Video


To Prema Koi Esu Kun Judo Padi Song Info :

1 Song तो प्रेमा कोई ईसू कूं जुदो पाडी
2 Singer Sis. Ravina Gamit
3 Music Bro. Kishor Vasava
4 Lyrics Bro. Kishor Vasava
5 Label Gamit Worshipers
More jesus songs gamit :

1) यहोवा यहोवा तूंजे हेय पवित्र
Leave a Comment