अंत समय पाही येनहो ओ मानवा | Ant Samay Paahi Yenho O Manva Lyrics | Gamit Jesus Song

Praise the Lord. अंत समय पाही येनहो ओ मानवा, Ant Samay Paahi Yenho O Manva Lyrics, Gamit Christian Song

Song Lyric :अंत समय पाही येनहो ओ मानवा, 
तियारी कोई लेजे
पस्तावो कोअना समय येय गीयो मानवा,
पस्तावो कोई लेजे --(2)
तियारी कोई लेजे --(2)
ओ मानवा, पस्तावो कोई लेजे


1.
सदोम गमोराह लोक खुब पापी आता
देवा वचन कदी नाय माना आता --(2)
देवा आगाडी त्या नाय नम्या मानवा
देवे त्याहा नाश कोअयो,
ओ मानवा, आग्ये कोई बाली टाक्या
अंत समय...


2.
निनवेह शहेरा लोक खुब पापी आता
देवा वचन वोनाई पस्तावो कोई लेदो --(2)
देवा आगाडी त्या नमी गीया मानवा
तियारी कोई लेदी,ओ मानवा तेहके तूं तियारी कोअजे
अंत समय...

3.
ईशु आखेहे पश्तावो कोई लेया
अंत समय खुब पाही येय गीयो --(2)
नोरका शिक्षा खुब भारी हेय मानवा
तियारी कोई लेजे,ओ मानवा ईशुल मानी लेजे

अंत समय पाही येनहो ओ मानवा, 
तियारी कोई लेजे
पस्तावो कोअना समय येय गीयो मानवा,
पस्तावो कोई लेजे --(2)
तियारी कोई लेजे --(2)
ओ मानवा, पस्तावो कोई लेजे


Ant Samay Paahi Yenho O Manva Official Video :Ant Samay Paahi Yenho O Manva Song Info :


1 Song अंत समय पाही येनहो ओ मानवा
2 Singer Sis. Ravina Gamit
3 Music Bro. Kishor Vasava
4 Lyrics Bro. Kishor Vasava
5 Label Gamit Worshipers

More Gamit Worshipers Jesus Song :
Top Post Ad

Below Post Ad