चाला चाला जाते आपू | Chala Chala Jaate Aapu Lyrics | Vasava christmas song

Praise the Lord. Merry Christmas. चाला चाला जाते आपू, Chala Chala Jaate Aapu Lyrics, Vasava christmas song

Chala Chala Jaate Aapu Lyrics

चाला चाला जाते आपू,
इया दुनिया मालखुले हेरा जाते

1.
जुगा मे देवे दुते मिलीने गीते आखे –(2)
चाला आपुबी गीते आखा

2.
मरीयम बायु पेटे ईसुयं जन्म लेदो –(2)
इया दुनिया ले तारा आलो

3.
गरीब धनवान लोके आला येशूले मिला –(2)
चाला आपूबी मिला जाजी

4.
ईसु दुनिया मे आलो, आमा मनुमे आलो –(2)
पापी दुनियाले तारा आलो.

💐💐💐💐💐💐💐
ये क्रिसमस गीत भी आपको पसंद आयेगा ; आलो आलो आजे आनंदा दिही । aalo aalo aaje ananda dohi

Chala Chala Jaate Aapu Lyrics English :

Chala Chala Jaate Aapu Music Video :

Chala Chala Jaate Aapu Song Credit :

More chrisytian songs lyrics :

Leave a Comment