आलो आलो आजे आनंदा दिही | Aalo Aalo Aaj Ananda Dihi Lyrics | Vasava Christmas Geet

Praise the Lord. Christmas Mubarak. आलो आलो आजे आनंदा दिही | Aalo Aalo Aaj Ananda Dihi Lyrics | Vasava Christmas Geet

Aalo Aalo Aaj Ananda Dihi Lyrics

आलो आलो आगे आनंदा दिही –(2)
दुनिया तारणारो जन्म्योरा आज सेशू बाळ –(2)

1.
ईसु होरगा सुखे सोडी आलो 

पापी दुनिया में बालक बनीने –(2)
मरीया बायू पेटे तीमाये अवतार लेदों –(2)
इसु गरीबे विने आलोरा
आलो आलो……।

2.
मोडो चमत्कार देखाव्यो 

भरवाडूंने दर्शन देदो –(2)
देवदूते आला आविने दर्शन केयो –(2)
जग तारक जन्मी आलोरा
आलो आलो………।

3.
ईसु राजा जन्मी आलो

पूर्व दिशामे तारो चमक्योरा –(2)
मागी लोक आला ईसु दर्शन केयो –(2)
खुबे किमती मान पान देदोरा
आलो आलो…….।
More aadivasi christmas song :

Leave a Comment