अंत समय पाही येनहो ओ मानवा | Ant Samay Paahi Yenho O Manva Lyrics | Gamit Jesus Song

Praise the Lord. अंत समय पाही येनहो ओ मानवा, Ant Samay Paahi Yenho O Manva Lyrics, Gamit Christian Song

Song Lyric :

अंत समय पाही येनहो ओ मानवा, 

तियारी कोई लेजे
पस्तावो कोअना समय येय गीयो मानवा,
पस्तावो कोई लेजे –(2)
तियारी कोई लेजे –(2)
ओ मानवा, पस्तावो कोई लेजे

1.

सदोम गमोराह लोक खुब पापी आता
देवा वचन कदी नाय माना आता –(2)
देवा आगाडी त्या नाय नम्या मानवा
देवे त्याहा नाश कोअयो,
ओ मानवा, आग्ये कोई बाली टाक्या
अंत समय…

2.

निनवेह शहेरा लोक खुब पापी आता
देवा वचन वोनाई पस्तावो कोई लेदो –(2)
देवा आगाडी त्या नमी गीया मानवा
तियारी कोई लेदी,ओ मानवा तेहके तूं तियारी कोअजे
अंत समय…

3.

ईशु आखेहे पश्तावो कोई लेया
अंत समय खुब पाही येय गीयो –(2)
नोरका शिक्षा खुब भारी हेय मानवा
तियारी कोई लेजे,ओ मानवा ईशुल मानी लेजे

अंत समय पाही येनहो ओ मानवा, 

तियारी कोई लेजे
पस्तावो कोअना समय येय गीयो मानवा,
पस्तावो कोई लेजे –(2)
तियारी कोई लेजे –(2)
ओ मानवा, पस्तावो कोई लेजे

Ant Samay Paahi Yenho O Manva Official Video :

Ant Samay Paahi Yenho O Manva Song Info :

1 Song अंत समय पाही येनहो ओ मानवा
2 Singer Sis. Ravina Gamit
3 Music Bro. Kishor Vasava
4 Lyrics Bro. Kishor Vasava
5 Label Gamit Worshipers
More Gamit Worshipers Jesus Song :Leave a Comment