मनुष्योनो योकूज हेय अवतार | Manushyano Yakuj Hey Avatar Lyrics | Gamit Christian Song

Praise the Lord. मनुष्यनो योकूज हेय अवतार, Manushyano Yakuj Hey Avatar Lyrics, Gamit Christian Song

Song Lyric

मनुष्यनो योकूज हेये अवतार
ओ मानवा पाछो नाय मिली अवतार –(2)

1. 

आपे शरीर जीवता देवा मंदिर हेये
खोटें कामे कोइ तुमा शरीरा नाश मां कोअहा –(2)
पापी जीवना देव नक्की नाश कोअरी
ओ मानवा पाछो नाय मिली अवतार –(2)

2.

तो जीबे चाडी चुगली कोई दिही कोअहोय मां
हांगात्या विरुद्ध कदी खोटों कोअहोय मां –(2)
निर्दोष मांअहां उपे दोष थोवहे मां
ओ मानवा पाछो नाय मिली अवतार –(2)

3.

खोटा पैसा कोय तो गोओ बोएहे मां
मिलकत वोदे तोवे अभिमान कोअहे मां –(2)
गरीब मांअहां पैसा कदी मां खाहाय
ओ मानवा पाछो नाय मिली अवतार –(2)

4.

भुंडी योजना कदी मन मांय कअहे मां
देवा विरुद्ध कामें कोइ दीही कोएहे मां –(2)
होना रोकों मन तो चोक्खो राखजे
ओ मानवा पाछो नाय मिली अवतार –(2)

5.

योकुज़ जीवन ऐने मोता पाछे न्याय हेये
पापी लोकहाल नोरका आग्ये शिक्षा हेये (२)
सती लोकहाल होर्ग्या जीवन मिली जाय
ओ मानवा पाछो नाय मिली अवतार –(2)

मनुष्यनो योकूज हेये अवतार
ओ मानवा पाछो नाय मिली अवतार –(4)

Manushyano Yakuj Hey Avatar Official Video ;


Manushyano Yakuj Hey Avatar Song Info :

1 Song मनुष्यनो यकुज हेय अवतार
2 Singer Sis. Rachna Gavit
3 Music Bro. Kishor Vasava
4 Lyrics Bro. Kishor Vasava
5 Label GAMIT WORSHIPERS
More GAMIT WORSHIPERS JESUS SONG


Leave a Comment