मराठी ख्रिस्ती गाण्यांची यादी | Marathi Christian Songs List

मराठी ख्रिस्ती गाण्याची यादी | Marathi Christian Songs List


1) ईश्वराची दया किती थांग तिचा लागेना

2) मी वेचीले फुलांना कांटे ख्रिस्ता मिळाले

3) हा दिवस प्रभूचा आहे

4) आसवांना कळेना मोल माझ्या प्रभूचे

5) निवडीले आहे मी तुला

6) फुलती कळी म्हणाली

7) नगरो नगरी आपण जाऊ

8) कोणी नसे कुणाचा

9) आज येशूचा तू स्वीकार कर

10) प्रीती तुझीच स्मरावी

11) आदी वंदन देवा तुला

12) वंदन आमुचे ख्रिस्त तुला(नाताळाचे गीत)

13) आहे कुणाला खात्री उद्याची

14) या चला रे जाऊ (नाताळाचे गीत)

15) तारणारा तो जन्माला आहे (नाताळाचे गीत)

16) राजा येशूचा जन्म झाला (नाताळाचे गीत)

17) चला चला जाऊ (नाताळाचे गीत)

18)

19)

20)